Categorii
Fără categorie

Confidențialitate datelor personale

Operatorul siteului dateoficiale.ro garantează că datele cu caracter personal al utilizatorului siteului dateoficiale.ro nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terți.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Drepturile utilizatorului siteului dateoficiale.ro, astfel cum sunt prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sunt:

– dreptul de informare
– dreptul de acces la date
– dreptul de intervenție
– dreptul de opoziție
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
– dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere pe adresa de mail hq[a rond]dateoficiale.ro, urmând să primiți un răspuns în cel mai scurt timp.

Securitatea datelor personale

Operatorului siteului dateoficiale.ro folosește pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele partenerilor. Toate echipamentele tehnice folosite de operatorul siteului dateoficiale.ro sunt securizate împotriva accesărilor neautorizate.

Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea prezentei Politicii de confidențialitate al siteului dateoficiale.ro. Orice modificări vor fi aduse Politicii de confidențialitate prezente, vor fi publicate pe site-ul dateoficiale.ro, și prin continuarea utilizării site-ului după publicarea modificărilor, se consideră acceptarea acestor modificări.

Categorii
Fără categorie

Termeni și condiții de utilizare

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul dateoficiale.ro. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor Termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora. Operatorul siteului dateoficiale.ro îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele Termeni şi condiţii de utilizare.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Operatorii dateoficiale.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei dvs. de comunicare cu acest site.

Drepturi de autor

Site-ul dateoficiale.ro este proprietatea operatorului siteului dateoficiale.ro. Accesul pe siteul dateoficiale.ro este liber, și utilizatorii sunt autorizați să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de autor pentru conținutul publicat pe acest site este deţinut de operatorul siteului dateoficiale.ro. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a operatorului siteului dateoficiale.ro. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea operatorului siteului dateoficiale.ro sau a partenerilor săi.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vânzarea sau revânzarea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei din România sau legislația internaţională privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală, poate atrage după sine răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Operatorul siteului dateoficiale.ro îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea la siteul dateoficiale.ro şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita siteul dateoficiale.ro.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

– Copierea, multiplicarea şi redistribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site
– Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate
– Folosirea oricăror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de emailuri justificate.

Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli poate atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

Categorii
Fără categorie

Data consolidation – o metodă sau un țel în sine?

Consolidarea datelor se referă la colectarea și integrarea datelor din mai multe surse într-o singură destinație. În timpul acestui proces, diferite surse de date sunt integrate, sau altfel zis, consolidate într-o singură bază de date. În mod normal, consolidarea datelor este o metodă prin care se urmărește eficientizarea folosirii lor, prin îmbunătățirea calității datelor prelucrate. Acest proces asigură disponibilitatea datelor de calitate și exacte, ceea ce face mai rapidă și mai ușoară prelucrarea și tratarea acestor date.

Dintr-o altă perspectivă, datelor ce urmează a fi consolidate corespunde forma brută al setului de date, care urmează să fie prelucrat, și să rezulte un set mai exact, mai sofisticat, cu eliminarea inexactităților, cu un scop precis de prelucrare, având în vedere nevoile utilizatorului final, care de cele mai multe ori vrea răspunsuri singulare, (nu un set de răspunsuri cu aproximarea corectitudinii), în mod rapid, folosind expresii de căutare cât mai simple.

Un bun exemplu este consolidarea datelor conținute de lista publicată de către Poșta Română cu codurile poștale folosite. În primul rând, nu știm în ce măsură sunt corecte denumirile localităților, știm că de multe ori nu corespund cu cele oficiale din Nomenclatorul SIRUTA. De altfel, pe lângă codurile SIRUTA, în Nomenclator, sunt consemnate și codurile poștale, care, după o simplă comparare cu cele publicate de Poștă, arată nepotriviri, deci cele două seturi de date au potențialul de a se corecta reciproc și să constituie un singur set de date, cu denumiri și coduri poștale corecte într-un procent mai mare decât separat.

Chiar și în cazul exemplului de mai sus, care vorbește despre seturi de date relativ mici, destul de fixe, aproape deloc dinamice, consolidarea este mai mult un proces, care nu are rețete ce așteaptă să fie descoperite și după aceea folosite la nesfărșit. Dacă cineva își fixează ca scop întocmirea unei set de date din care să elimine inexactitățile prin consolidarea, integrarea a două seturi de date întocmite independent unul de celălalt (dar care se referă la același lucruri în realitate), să se pregătească de o aventură de toată regula. Se va întâlni cu fel și fel de dileme imposibile, care transformă munca de ”data consolidation” – fără nici o exagerare – în muncă creativă.

În cazul datelor deschise publicate de autoritățile din România, credem că strategia aleasă este cea corectă: publicarea a câtor mai multe seturi de date în formă brută, direct de către instituțiile care produc datele respective, cât mai repede, cât mai des. Are o importanță secundară dacă datele nu sunt foarte exacte, sau conțin greșeli. Sau dacă instituțiile sau autoritățile nu își coordonează publicarea datelor în nici un fel. Este de ajuns ca statul să își asume acest prim pas până la capăt.

Prin urmare, pasul următor presupune ca aceste date să fie prelucrate cu scopul de a fi prelucrate cu un scop mai precis de către utilizatorul final.

Captură foto din documentul intitulat ”Sesiuni de instruire în domeniul
datelor deschise
” publicat de Guvernul României în cadrul proiectului ”Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice – cod SIPOCA 36”

Categorii
Fără categorie

OGL – Licența pentru o Guvernare Deschisă

Pe portalul data.gov.ro, datele sunt publicate sub o licență creată de Secretariatul General al Guvernului în 2014, care licență este recomandat de Guvern să fie folosit în mod unitar de către instituții sau autorități care publică date.

OGL permite oricui să copieze, să publice, să distribuie, să transmită și să adapteze lucrarea autorizată și să o exploateze atât comercial, cât și necomercial (foarte bine, zic eu). Pot fi produse derivate ale datelor folosite, însă nu pot fi denaturate sau schimbate în mod înșelător.

În schimb, reutilizatorul lucrării autorizate trebuie să confirme sursa lucrării și (dacă este posibil) să furnizeze un link către OGL, să nu încalce drepturile uni terț, și să nu sugereze, că ar avea o relație privilegiată cu vreo instituție, sau că ar avea vreo calitate oficială.

Cu această ocazie, deci, dacă necesită lămuriri, siteul dateoficiale.ro nu are nici o relație privilegiată cu vreo insituție sau autoritate, și nu are nici o calitate sau statul oficial.

Textul licenței poate fi descărcat de aici.

Categorii
Fără categorie

Despre codificarea SIRUTA

Sistemul Informatic al Registrului Unităţilor Teritorial-Administrative este întreținut de Institutul Național de Statistică

SIRUTA – adică Sistemul Informatic al Registrului Unităţilor Teritorial-Administrative – este denumirea sistemului oficial de înregistrare al localităților, unităților teritorial-administrative, și constituie un Nomenclator al unităţilor administrativ-teritoriale.

Acest nomenclator este instrumentul de bază pentru întocmirea statisticilor oficiale, sau prelucrări de date în general, colectări de informații din domeniul economic și financiar, sau recensământe.

Faimoasa Lege 2 din 1968 dă baza legală, denumirile localităților și structura unităților teritorial-administrative folosite azi, sunt ”sistematizate” de această lege. Hotărârea de Guvern nr. 575 bis din 22 septembrie 1992 are în vedere informatizarea României și dispune întocmirea mai multor nomenclatoare codificate, de ex. adrese poștale, tipuri de unități administrativ-teritoriale, tipuri de acte normative, ocupații etc.

Nomenclatorul SIRUTA, este modificat numai pe bază legală, și este însoțit de lista modificărilor efectuate cu mențiunea normei respective, începând chiar de la data publicării Legii 2. Codificarea conține structura administrativă al țării, adică în nomenclator sunt înscrise și codurile SIRUTA al unităților administrativ-teritoriale superioare fiecărei unități administrativ-teritoriale, și nu numai. Conține codificat tipurile localităților, este reședință de județ, comună sau municipiu sau nu, dacă se află în mediu rural sau urban.

Conține și codurile poștale ale UAT-urilor, însă dacă le comparăm cu lista codurilor poștale publicate de Poșta Română, vom vedea niste diferențe, și presupunem, că cele ale Poștei sunt mai corecte. Respectv, denumirile localităților folosite de către Poștă, dacă le comparăm cu cele din Nomenclatorul SIRUTA, conțin mai multe greșeli. Dacă avem în vedere, că Nomenclatorul este menținut pe baza unei metodologii stricte, în privința denumirilor, îl folosim cu prioritate.

De exmplu, codpostal.info.ro afișează date dintr-o bază de date consolidată cu ajutorul Nomenclatorului SIRUTA, ca să afișeze denumirile localităților cât mai corect, și cu ajutorul listei publicate de Poșta Română, ca să afișeze coduri poștale cât mai corecte. Sunt afișate și alte date, oficiile poștale, caracteristicile localităților, coduri SIRUTA, mediul în care se află localitatea…

Într-o postare viitoare vom publica anumite date ce rezultă din această consolidare de date.

Metodologia Nomenclatorului SIRUTA și modificările legislative despre schimbări în privința UAT-urilor pot fi descărcate de aici, și aici.

Categorii
Fără categorie

Încă un site cu coduri poștale?

Bineînțeles, sunt multe siteuri cu codurile poștale din România. Atâta timp cât se folosesc servicii poștale sau se completează fel și fel formulare, codurile poștale sunt căutate pe internet, deci este la îndemână de mult timp această idee de a lua lista codurilor poștale, și de a le republica în format HTML.

Credem că se poate mai bine decât atât, mai ales după douăzeci de ani, dupa o mulțime de variații grafice ai aceleași liste oficiale de coduri poștale. De ce să fie numai o listă? Navigarea pe site, de exemplu, de ce să nu reflecte structura administrativă al țării, sau sunt diseminate de către Poștă și alte informații, de ex. oficiile poștale aferente codurilor.

Știm din Hotărârea de Guvern nr. 575 bis din 22 septembrie 1992, că aceste coduri poștale nu au avut ca scop numai diferențierea localităților cu același denumiri. A atribui coduri entităților des folosite cum ar fi ocupații, mărfuri, localități etc., este esențial pentru informatizarea feluritelor procese.

Momentan, considerăm că este necesară consolidarea datelor conținute de lista codurilor poștale, cu scopul de a micșora procentul datelor incorecte. Lista codurilor poștale conține coduri SIRUTA, denumirile localităților și denumirile străzilor, așadar pentru început, codurile poștale pot constitui o bază pentru identificare de date (data identification). Mai ales în vederea întocmirii unui nomenclator complet al străzilor.

Numai o bază de date consolidată, cu erorile eliminate poate fi oferit utilizarotului final ca un produs. După părerea noastră, aceste produse ar fi în forma unot seturi de date personalizabile și transmiterea acestor date prin technologia API.

codpostal.info.ro conține codurile poștale, codurile SIRUTA, oficiile poștale aferente codului poștal. În lista codurilor SIRUTA mai sunt consemnate anumite caracteristici ai UAT-urilor, care la rândul lor sunt afișate pe codpostal.info.ro. Denumirile localităților cu denumiri identice dintr-un județ, sunt afișate împreună cu unitatea administrativ-teritorială superioară în paranteză. În lista localităților într-un județ, dacă o localitate componentă are denumire indentică cu UAT superior, numai cel superior este afișat.

În curând găsiți datele sus-menționate în forma seturilor de date personalizabile, și în forma de date transmise prin API.

Categorii
Fără categorie

Salut lume!

Bine ai venit la WordPress. Acesta e primul tău articol. Editează-l sau șterge-l ș-apoi începe să scrii!